Những sản phẩm với thành phần cao cấp, chuyên nghiệp, điều trị các vấn đề về da. Được phân phối tại Spa, Clinic toàn quốc.